Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hypericum tetrapterum Fr. - třezalka čtyřkřídlá v Kraji Vysočina

Třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), PR Chvojnov [JI], 31.7.2014, foto Josef Komárek
Třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), PR Chvojnov [JI], 31.7.2014, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
  • Čeleď: Hypericaceae - Třezalkovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Těžiště areálu třezalky čtyřkřídlé tvoří střední a j. Evropa, druh roste ve Španělsku, na Britských ostrovech, na Balkáně a pás izolovaných lokalit se táhne na východ až ke Kaspickému moři. V ČR je relativně hojná v nižších a středních polohách, vyhýbá se však horám a územím budovaným kyselými horninami. Právě proto je na Vysočině dosti vzácným druhem, který se vyskytuje jen v některých částech regionu. Roztroušeně roste na Třebíčsku, především v jeho j. a jv. části s minerálně silnějšími půdami. Podobný charakter mají výskyty na sz. okraji Havlíčkobrodska v okolí Golčova Jeníkova. Další lokality se nacházejí na vápnitých slínovcích v podhůří Železných hor a na z. a s. obvodu Žďárských vrchů, typicky v okolí vydatných pramenišť. Menší seskupení lokalit je také v prostoru evropského rozvodí mezi Jihlavou a Pelhřimovem (např. PR Chvojnov; Komárek 2014 NDOP). Typické biotopy třezalky čtyřkřídlé jsou živinami bohatší vlhké louky, okolí pramenišť a travnaté břehy rybníků. Výskyt u rybníků v obcích může být podmíněn i chovem vodní drůbeže. Ohrožení spočívá především v zarůstání vlhkých luk a břehů rybníků a v postupné degradaci pramenišť a jejich okolí. Většina populací je málo početná a jen některé se nacházejí ve zvláště chráněných územích s vyhovující péčí (např. PR Zlatá louka u Podmoklan).
Mapa výskytu - třezalka čtyřkřídlá - Hypericum tetrapterum

Lokality

Třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), Studenec [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), Studenec [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), PR Chvojnov [JI], 31.7.2014, foto Josef Komárek
Třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), PR Chvojnov [JI], 31.7.2014, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hypericum tetrapterum Fr. - třezalka čtyřkřídlá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.