Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stachys annua (L.) L. - čistec roční v Kraji Vysočina

Čistec roční (Stachys annua), Mohelno [TR], 18.6.2008, foto Luděk Čech
Čistec roční (Stachys annua), Mohelno [TR], 18.6.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Archeofyt
  • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

  • Čistec roční roste v Evropě v pásu od Pyrenejí a západní Francie až téměř k Uralu. V severní Evropě je považovaný za synantropní a na jihu vyznívá do střední Itálie, Anatolie, a na Kavkaz až k pobřeží Kaspického moře. V České republice se jedná o typický segetální druh, který dříve rostl jako polní plevel, zejména na strništích. Změnou agrotechnologií po druhé světové válce z polí ustoupil na jiná narušovaná ruderální stanoviště. Jedná se teplomilný druh, který je zejména v Čechách v současnosti velmi vzácný, na jižní a střední Moravě je o něco častější, ale vyskytuje se ostrůvkovitě. Vzácně zasahuje z polského Slezska na Opavsko. Údaje z výše položených oblastí jsou většinou přechodného charakteru. Na Vysočině se jedná o velmi vzácný výjimečně se vyskytující druh. Recentně je znám z NPP Švařec a jejího okolí na Svratecku (např. not. Čech 2005, Němec & Ekrt 2016 MJ), kde se nahodile vyskytuje například na narušených místech po odstranění křovin, nebo ploškách zdupaných po pastvě. Na Svratecku existuje ještě jeden historický údaj z údolí Chlébského potoka (Grüll 1983 NDOP). Poměrně početné množství údajů o výskytu čistce ročního pochází z okolí Mohelna, zejména z polí hraničících se stepními lokalitami (např. not. Čech 2008, Komárek 2015 NDOP). Poslední známý výskyt druhu pochází z pomezí Jihlavska a Třebíčska v údolí Jihlavy, kde byl nalezen na nádraží v obci Bransouze (Chlupová 1975) a představuje typický zavlečený přechodný výskyt. Čistec roční z naší krajiny ustoupil především se změnou hospodaření v zemědělství, ale i se ztrátou pravidelně narušovaných míst v raném stadiu sukcese. Na místech s jeho pravidelným výskytem je vhodná například podpora zřizování tzv. biopásů na okrajích polí a podobných opatření podporujících populace vzácných polních plevelů.
Mapa výskytu - čistec roční - Stachys annua

Lokality

Čistec roční (Stachys annua), NPP Švařec [ZR], 3.6.2016, foto Libor Ekrt
Čistec roční (Stachys annua), NPP Švařec [ZR], 3.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Stachys annua (L.) L. - čistec roční v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.