Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pyrola chlorantha Sw. - hruštička zelenokvětá v Kraji Vysočina

Hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha), Kostelní Myslová [JI], 22.6.2010, foto Luděk Čech
Hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha), Kostelní Myslová [JI], 22.6.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
  • Čeleď: Pyrolaceae - Hruštičkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Hruštička zelenokvětá je prakticky cirkumtemperátním druhem severní polokoule. Spojitě se vyskytuje od střední Evropy a Skandinávie až za Ural, disjunktivně roste také na Balkáně, na Kavkaze, ve střední Asii a v Severní Americe. V České republice se jedná o průvodce suchých světlých lesů s nízkým zapojením bylinného patra a výraznějším zastoupením mechorostů. Typickým stanovištěm jsou borové doubravy a bory na acidofilních i bazických půdách. Těžiště rozšíření leželo ve středních polohách a druh se vyskytoval roztroušeně na celém území ČR s výjimkou horských území a nejteplejších nížin. Sdílí však osud vegetace světlých borů, se kterou výrazně ustoupil. Tento scénář lze velmi dobře sledovat na trendu rozšíření v oblasti Vysočiny. Dle dostupných floristických dat se zde hruštička zelenokvětá vyskytovala roztroušeně na většině území s výjimkou jihovýchodu a severozápadu. Poté však následoval dramatický ústup a v současnosti je více lokalit známo pouze ze Svratecka. Jinde se jedná o jednotlivé nálezy. Bohužel i aktuálně výskyty druhu stále mizí a řadu lokalit z nedávné doby se nedaří znovu dohledat. V minulosti se na ústupu druhu mohla částečně podílet imisní zátěž, často zmiňovaná v případě ústupu dalších druhů z čeledi Pyrolaceae. Zcela zásadní je ale změna charakteru lokalit. Světlé suché bory, biotopy často s pastevní minulostí z krajiny zmizely a stále mizí vlivem převodu na stinné lesní kultury, často s dominantním smrkem. Stávající bory ztrácejí rozvolněnost a výraznou světlost, podrost je často degradován a šíří se v něm expanzní druhy rostlin (např. ostružiníky). Silné a kompaktní zapojení brusnic (zejména Vaccinium myrtillus) také populacím hruštiček příliš nevyhovuje. Na Vysočině patří hruštička zelenokvětá mezi nejohroženější druhy rostlin a ochraně jejích recentních lokalit by se měla věnovat cílená pozornost ochrany přírody.
Mapa výskytu - hruštička zelenokvětá - Pyrola chlorantha

Lokality

Hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha), Kostelní Myslová [JI], 22.6.2010, foto Luděk Čech
Hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha), Kostelní Myslová [JI], 22.6.2010, foto Luděk Čech
Hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha), Lesoňovice [ZR], 13.6.2008, foto Josef Komárek
Hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha), Lesoňovice [ZR], 13.6.2008, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pyrola chlorantha Sw. - hruštička zelenokvětá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.