Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orobanche lutea Baumg. - záraza žlutá v Kraji Vysočina

Záraza žlutá (Orobanche lutea), Krasonice, vápencový lom u Maškova mlýna [JI], 1.6.2009, foto Luděk Čech
Záraza žlutá (Orobanche lutea), Krasonice, vápencový lom u Maškova mlýna [JI], 1.6.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Orobanchaceae - Zárazovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Rozsáhlý euroasijský areál zárazy žluté sahá od z. Evropy do střední Asie. Hostitelem tohoto vytrvalého parazitického druhu je vojtěška srpovitá (Medicago falcata), vzácněji vojtěška setá (M. sativa). V ČR druh roste na bazických podložích v termofytiku a teplejších oblastech mezofytika, lokality jsou soustředěny především ve středních, s. a v. Čechách a na j. Moravě. Na Vysočině je z. žlutá velmi vzácná. Nevelká populace stále roste na dně opuštěného vápencového lůmku u Krasonic (např. Houzarová 1983 ZMT, Ekrtová & Ekrt 2012). Dokladovaný historický nález pochází z údolí Jihlavy u Mohelna (Jičínský 1921 ZMT) a z území Mohelenské hadcové stepi je druh uváděn i recentně (Grulich 2011 in Grulich 2014). Posledním údajem z regionu je nedoložený historický nález z Krucemburku (Zázvorka in Slavík 2000). Záraza žlutá roste v suchých trávnících a travinobylinných lemech, obvykle na poněkud hlubších bazických půdách na podloží krystalických vápenců (Krasonice) nebo hadců (Mohelno). Lokalita u Krucemburku se zřejmě nacházela na opukách Dlouhé meze. Druh ohrožují sukcesní změny stanovišť, především zarůstání dřevinami a konkurenčně silnými druhy trav a bylin. V lůmku u Krasonic probíhá potřebná ochranářská péče v podobě pastvy ovcí, kosení a výřezu dřevin.
Mapa výskytu - záraza žlutá - Orobanche lutea
Záraza žlutá (Orobanche lutea), Krasonice, vápencový lom u Maškova mlýna [JI], 12.6.2015, foto Libor Ekrt
Záraza žlutá (Orobanche lutea), Krasonice, vápencový lom u Maškova mlýna [JI], 12.6.2015, foto Libor Ekrt
Záraza žlutá (Orobanche lutea), Krasonice, vápencový lom u Maškova mlýna [JI], 12.6.2015, foto Libor Ekrt
Záraza žlutá (Orobanche lutea), Krasonice, vápencový lom u Maškova mlýna [JI], 12.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orobanche lutea Baumg. - záraza žlutá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.