Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polycnemum majus A. Braun - chruplavník větší v Kraji Vysočina

Chruplavník větší (Polycnemum majus), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt
Chruplavník větší (Polycnemum majus), Šemíkovice, Knížecí seč [TR], 14.8.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Chenopodiaceae - Merlíkovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Chruplavník větší má kontinentálně laděný areál s výskytem od Francie přes střední a jižní Evropu až po Kazachstán a Kyrgyzstán a druhotně je znám i ze Severní Ameriky. V České republice se vyskytuje zejména v teplejších oblastech Čech i Moravy, kde roste převážně na výslunných stráních, na písčitých úhorech a při náspech železničních tratí. Začátkem 20. století byl udáván od Třebíče (Dvořák 1904 ZMT) a Vladislavi (Suza 1928), znám byl z prostoru Mohelenské hadcové stepi (Podpěra 1928, Dvořák 1933 ZMT, Unar 1996), odkud byl recentně potvrzen na dvou místech v roce 2016 (Prokešová 2016 BRNU, Čech 2016 herb. Čech). Ve stejném roce byl nalezen na lokalitě Knížecí seč v údolí Rokytné nedaleko obce Šemíkovice (Ekrtová & Ekrt 2016b). Na území celé republiky ustupuje a řada dříve uváděných lokalit již neexistuje. Jako drobná jednoletá rostlina potřebuje pro svůj růst volné plošky s obnaženým půdním povrchem. Jeho ústup tedy souvisí se zarůstáním či přímou destrukcí lokalit.
Mapa výskytu - chruplavník větší - Polycnemum majus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Polycnemum majus A. Braun - chruplavník větší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.