Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pinguicula vulgaris L. - tučnice obecná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Lentibulariaceae - Bublinatkovité

Na Vysočině pouze P. v. subsp. vulgaris.

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Tučnice obecná pravá (P. v. subsp. vulgaris) zaujímá široký areál v Evropě (zejm. střední a severní části), severní Africe, disjunktivně na střední a východní Sibiři a široce v temperátně-boreálním pásu Severní Ameriky. Je to hmyzožravá rostlina vlhkých, pravidelně smáčených míst především na humolitu, ale i na písčitých až jemně štěrkovitých půdách. Roste na narušených místech rašelinných a slatinných lokalit, a v prameništích, ale i na skrývkách zeminy a na mokvavých skalách. Vyžaduje slunná, maximálně polostinná stanoviště. V České republice má výrazně atlantskou tendenci. Nejhojnější je v západních Čechách a na Šumavě. Na Vysočinu vyznívá pouze do oblasti Pelhřimovska, kde představuje exklávní okraj původního rozšíření v jižních Čechách. Tři lokality jsou již zaniklé, konkrétně výskyt od obce Houserovka u mlýna Pilaře (Jiřík 1962 in Čábera 1969b), u Nového Rychnova (Rohlena 1922, Rybníček & Rybníčková 1972) a u samoty Šejby nedaleko Polesí u Počátek (např. Rybníček & Rybníčková 1972). Jediná recentní populace je známá z PR V Mezence (např. not Čech 1991–2012). Tučnice obecná je druh raných sukcesních stádii rašelinných biotopů, potřebuje obnažený, pravidelně přeplavovaný humolit. Při absenci výraznějšího narušení povrchu z lokalit mizí. V oblastech hojnějšího výskytu, například na Šumavě, se dnes vyskytuje převážně na pravidelně strhávaných trasách lyžařských tras a na jiných narušovaných místech a i zde z rašelinných luk takřka zmizela. V případě lokality v Mezence se jeho další existence neobejde bez speciálních zásahů, prostá pravidelná seč nezajišťuje pro tento druh dostatečnou ochranu.
Mapa výskytu - tučnice obecná - Pinguicula vulgaris

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pinguicula vulgaris L. - tučnice obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.