Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler - hrachor horský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Hrachor horský je evropský druh s atlantským charakterem rozšíření. Roste v západní Evropě a jižní Skandinávii, odkud vyznívá do střední Evropy a na severní Balkán. V České republice je nejčastější ve světlých listnatých lesích, jejich lemech a přilehlých loukách v západní a severozápadní části Čech. Směrem na východ výskyt vyznívá. Na ojedinělých lokalitách ve východních a jižních Čechách a na Moravě je výskyt považován za druhotný (Chrtková & Bělohlávková in Slavík 1995). Na Vysočině je zřejmě přirozený exklávní výskyt v oblasti Železných hor a Žďárských vrchů. Nejhojněji dosud roste na Chotěbořsku, např. V PR Niva Doubravy. Ojedinělé historické výskyty byly v minulosti zaznamenány u obce Lukavec na Pelhřimovsku, u Heraltic na Třebíčsku (Chrtková & Bělohlávková in Slavík 1995) a doložený údaj existuje i od Nových Syrovic u Moravských Budějovic (Růžička 1962 MJ). Přirozený či druhotný statut těchto ojedinělých historických lokalit lze nyní obtížně posoudit. Spolu s dalšími druhy světlých lemů je ohrožen ruderalizací těchto společenstev a výsadbou zapojených, stinných lesních kultur převážně jehličnatých dřevin. Svou roli hraje také schématické a intenzivní hospodaření na zemědělské půdě, které ekotonální společenstva spíše likviduje, než vytváří.
Mapa výskytu - hrachor horský - Lathyrus linifolius
Hrachor horský (Lathyrus linifolius), PR Niva Doubravy [HB], 30.5.2011, foto Josef Komárek
Hrachor horský (Lathyrus linifolius), PR Niva Doubravy [HB], 30.5.2011, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler - hrachor horský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (10. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.