Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. - tužanka tvrdá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Tužanka tvrdá je rozšířena v jižní, střední a východní Evropě, jihozápadní a střední Asii, severní Indii a severní Africe. Jako nepůvodní a invazní druh je uváděn ze Severní Ameriky a Austrálie. Na našem území se jedná o teplomilný druh rostoucí v nížinách na holých jílovitých půdách na sešlapávaných a osluněných místech, velmi často na okrajích polí, na vinicích, narušených místech v pastvinách nebo sešlapávaných plochách v obcích. Těžiště jejího výskytu na našem území leží v severozápadních Čechách a na jižní Moravě, jinde je druh vzácný nebo zcela chybí (Zázvorka in Kaplan et al. 2015). Na Vysočinu v minulosti vyzníval do oblasti jihovýchodního a jižního Třebíčska, ale vždy byl zřejmě vzácný. Konkrétní lokality pochází od Náměště nad Oslavou (Schwöder 1863 BRNU, Dvořák 1930 ZMT), od Březníku (Jičínský 1922 ZMT), okolí Mohelna (např. Suza 1911 BRNU, Dvořák 1934 ZMT) a Moravských Budějovic (Fišer 1900 ZMT). Podle údajů na herbářových schedách se většinou jednalo o výskyt při cestách nebo v suché pastvině. V současné době, kdy jsou pravidelně sešlapávaná, otevřená, hlinitá a osluněná místa celkově v krajině velmi vzácná je možnost výskytu druhu na Vysočině poměrně omezená. Druh částečně ustoupil i v oblastech svého hojnějšího výskytu.
Mapa výskytu - tužanka tvrdá - Sclerochloa dura

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. - tužanka tvrdá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.