Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Asperula arvensis L. - mařinka rolní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
 • Čeleď: Rubiaceae - Mořenovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Mařinka rolní je jednoletý plevel, který byl v Evropě rozšířený až po jižní Anglii, střední Německo, Polsko a Ukrajinu a na východ až po Kavkaz a Írán. Roste i v severní Africe. Jelikož se jedná o archeofyt, nelze spolehlivě stanovit hranici původního rozšíření. V Evropě je však nyní ve většině zemí nezvěstný nebo vyhynulý a stejná situace platí i pro Českou republiku. Zde se vyskytoval velmi vzácně v termofytiku středních a severozápadních Čech, častější byl na jižní a východní Moravě. Naposledy byl zaznamenán v roce 1974 na rumišti v Klatovech. Z Vysočiny existuje pouze jediný historický údaj od Budkova nedaleko Jemnice (Oborny 1885).
Mapa výskytu - mařinka rolní - Asperula arvensis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Asperula arvensis L. - mařinka rolní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.