Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sagina nodosa (L.) Fenzl - úrazník uzlovitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Úrazník uzlovitý je široce rozšířený na severní polokouli, zejména v mírném a boreálním pásmu. Roste roztroušeně v nížinách a kotlinách severní části Čech a na Moravě, směrem do vyšších poloh jeho lokalit ubývá. Najdeme jej na vlhkých loukách, na březích potoků, ale i na prameništích a slatiništích. Na Vysočině byl vzácně uváděn z několika lokalit. Od Světlé nad Sázavou, vícekrát z oblasti mezi rybníky Řeka, Malé Dářko a Velké Dářko, od Žďáru nad Sázavou, Dolní Rožínky, Jezdovic na Jihlavsku, Velké Bíteše a okolí Třebíče. V rámci celé České republiky počet jeho lokalit klesá, což souvisí s ubýváním vhodných stanovišť.
Mapa výskytu - úrazník uzlovitý - Sagina nodosa

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Sagina nodosa (L.) Fenzl - úrazník uzlovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.