Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aphanes arvensis L. - nepatrnec rolní v Kraji Vysočina

Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis), Černíč [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt
Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis), Černíč [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Nepatrnec rolní je především evropský druh se (sub)oceanicky laděným areálem dosahujícím až do Anatolie a na Kavkaz. Svým vzrůstem je to nenápadná jednoletá rostlina polí, úhorů, písčin a okrajů cest na silikátových podkladech. V České republice se vyskytuje roztroušeně spíše ve středních nadmořských výškách. Na Vysočině se vyskytuje roztroušeně až vzácně prakticky na celém území kromě jv. Třebíčska a jz. části území, odkud nejsou údaje o jeho výskytu. Vzhledem k nepatrnému vzrůstu mohl unikat pozornosti floristů, a je možné, že jeho výskyt je v některých regionech v mapě rozšíření podhodnocen. Druh je ohrožen podobně jako většina jednoletých polních plevelů intenzifikací zemědělství s aplikací herbicidů.
Mapa výskytu - nepatrnec rolní - Aphanes arvensis
Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis), Závidkovice [HB], 13.9.2011, foto Josef Komárek
Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis), Závidkovice [HB], 13.9.2011, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Aphanes arvensis L. - nepatrnec rolní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.