Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pulicaria vulgaris Gaertn. - blešník obecný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Blešník obecný se vyskytuje v mírném pásu Evropy a západní Asie, kontinentálně laděný areál se táhne od jihovýchodní Anglie a severního Španělska po Střední Asii. Nejdále na sever roste v Pobaltí a směrem na jih pak zasahuje do střední Itálie, severního Řecka a roztroušeně i do Turecka. V České republice se v současnosti nachází roztroušeně v teplejších oblastech Moravy, vzácněji i v Čechách. Vyhledává plochy s nezapojenou vegetací na vlhkých ruderálních místech, březích vod, obnažených dnech, objevuje se i příkopech podél komunikací. Vyhovují mu dusíkem bohaté a mírně zasolené půdy. V minulosti se často vyskytoval i v rybničních oblastech a u návesních rybníčků v chladnějších pahorkatinách. Vzhledem k silnému úbytku lokalit je v současnosti zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. V současnosti není na Vysočině známá žádná lokalita blešníku. Poslední údaje jsou ze 70 let 20. století od rybníka Ostrovec u Pozďatína (Růžička 1973 MJ, Nováčková 1974 BRNU), od Náramče (Skryja 1971 BRNU), z obce Kamenná na Třebíčsku (Nováčková 1973 BRNU) a od Vlkova na Velkobítešsku (Dvořák 1971 BRNU). Ještě v 90 letech byl nalezen u obce Býšovec nedaleko Bystřice nad Pernštejnem (Štrymplová & Bureš 1995). Nejvíce historických údajů z konce 19. a začátku 20. století se vztahuje k okolí Třebíče a Náměště nad Oslavou (např. Picbauer 1907, Hruby 1923). Ve vyšších polohách regionu rostl na Novoměstsku (Havelka 1896), na Havlíčkobrodsku u Dolní Věžnice (Schwarzel 1864 MJ), na Přibyslavsku (Vitoušek 1889 BRNU), u Dolního Města na Ledečsku (not. Čábera 1938 in Čábera 1969) i v blízkosti Jihlavy (Formánek 1892, Pokorny 1852 in Formánek 1892). Z Moravskobudějovicka byl udáván od Budkova a Dědic (Oborny in Formánek 1892). Výskyt od Kojčic na Pelhřimovsku (Jiřík 1953 CB) je uváděn jako výškové maximum (cca 550 m) tohoto druhu v České republice. Příčinou jeho ústupu ze středních poloh je likvidace klasického biotopu druhu, návesních rybníčků s chovem hus a kachen, a upouštění od tradičního rybníkářského hospodaření spojeného s letněním rybníků.
Mapa výskytu - blešník obecný - Pulicaria vulgaris

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pulicaria vulgaris Gaertn. - blešník obecný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.