Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Alnus alnobetula (Ehrh.) K. Koch - olše zelená v Kraji Vysočina

Olše zelená (Alnus alnobetula), Petrovice u Štoků [HB], 30.5.2011, foto Luděk Čech
Olše zelená (Alnus alnobetula), Petrovice u Štoků [HB], 30.5.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fagales - Bukotvaré
  • Čeleď: Betulaceae - Břízovité

Ochrana a ohrožení

  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Olše zelená je horským druhem střední Evropy a Balkánu, kde tvoří charakteristické subalpinské křovité formace a také může být splavována do montánního stupně podél potoků. V České republice se za původní považuje pouze v jižních Čechách a jz. cípu Moravy jako prvek alpské migrace. Jinde jde o keře vysazené nebo druhotně se šířící. Rozlišení potenciálně původních a druhotných výskytů je obtížné až nemožné. Na Vysočině se vyskytuje vzácně až ostrůvkovitě v západní polovině území. Také zde je otázkou, kde se jedná o původní výskyt a kde o případnou výsadbu a její zplanění. Vzhledem k vlivu alpské migrace na území Vysočiny bychom za původní mohli považovat spíše výskyty na západní straně hřebene Jihlavských vrchů v okolí obcí Léskovec, Turovka a Horní a Nová Ves (např. Ambrož 1929d, Ekrt & Hofhanzlová 2006 MJ) a dále snad ještě lokality na Humpolecku. Ovšem i zde může část lokalit pocházet z výsadeb. Status lokalit na Havlíčkobrodsku a Ždársku lze již považovat za značně problematický. Výskyt olše zelené tvoří často jednotlivé keře nebo jejich skupiny na prosvětlených okrajích lesních cest, na kamenných snosech v loukách spolu s lískou a dalšími nálety dřevin, někde roste přímo při okrajích silnic. Přestože větší část známých lokalit tvoří historické údaje, nelze považovat druh za bezprostředně ohrožený a razantně ustupující. Je možné, že řada lokalit stále existuje, jen chybí recentní údaje. Potenciální ohrožení druhu představuje zejména necitlivá technická úprava lesních a polních cest a mezí, případně sukcese dřevin na mezích a v lesních okrajích.
Mapa výskytu - olše zelená - Alnus alnobetula
Olše zelená (Alnus alnobetula), Turovka [PE], 12.9.2006, foto Libor Ekrt
Olše zelená (Alnus alnobetula), Turovka [PE], 12.9.2006, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Alnus alnobetula (Ehrh.) K. Koch - olše zelená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.