Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hyoscyamus niger L. - blín černý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Solanales - Lilkotvaré
 • Čeleď: Solanaceae - Lilkovité

Ochrana a ohrožení

 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Areál blínu černého zaujímá téměř celou Evropu (mimo její nejsevernější části), roste v s. Africe a zasahuje až do z. Asie a na Sibiř. V ČR se tento dvouletý archeofyt vyskytuje hlavně v termofytiku a teplejších polohách mezofytika, do vyšších poloh bývá obvykle pouze přechodně závlékán. Výskyt blínu na Vysočině je velmi roztroušený, hojněji roste (či spíše rostl) pouze na Třebíčsku, Náměšťsku a Velkomeziříčsku. I jinde v regionu upřednostňuje relativně nižší a teplejší polohy jako je okolí Jihlavy, Havlíčkova Brodu a Telče. Kupodivu je velmi vzácný v teplejší sz. části Havlíčkobrodska. Tento obraz rozšíření je však v zásadě již minulostí, recentní výskyty se nyní nacházejí pouze na Třebíčsku. Výjimkou je nedávný výskyt v Havlíčkově Brodě, kde však byl blín zřejmě pouze náhodně zavlečen při obnově trávníků (not. Komárek 2015, 2016). Blín černý je světlomilný druh lehčích propustných půd bohatých na živiny. Upřednostňuje ruderální stanoviště v obcích a na okrajích cest, která však obvykle nemívají delšího trvání. Dříve rostl i v okopaninách, kde jej však téměř zlikvidovala velkovýrobní agrotechnika.
Mapa výskytu - blín černý - Hyoscyamus niger

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hyoscyamus niger L. - blín černý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.