Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mentha pulegium L. - polej obecná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Polej obecná je rozšířená především v oblasti Středozemí, v západní a střední Evropě po jižní Švédsko, Polsko a Ukrajinu a na Blízkém Východě a Zakavkazí. Zavlečena byla i do Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland. V České republice roste hlavně v úvalech velkých řek v termofytiku, zejména na jižní Moravě, dříve též v Polabí a na Hané. Ve středních polohách jsou její výskyty jen přechodné. Jejím biotopem jsou pravidelně zaplavované nivní louky, slaniska, břehy řek, ale občas i rybníků včetně jejich obnažených den. V současné době v důsledku biotopových změn z většiny lokalit vymizela a zařadila se tak mezi kriticky ohrožené druhy naší flóry. Na Vysočině byla udávána na začátku 20. st. od Senožat na Humpolecku (Kobrle 1905), recentně je uváděna z Pelhřimovska od Brtné (Hájek 2012 NDOP) a rybníku Pelhřimov u Kejžlice (Daněk 2008 NDOP) a od Číměře u Třebíče (Fojt 2003 NDOP). U těchto dat je však vzhledem k absenci herbářových dokladů na místě kritický přístup.
Mapa výskytu - polej obecná - Mentha pulegium

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Mentha pulegium L. - polej obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.