Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bromus erectus Huds. - sveřep vzpřímený v Kraji Vysočina

Sveřep vzpřímený (Bromus erectus), Krasonice [TR], 28.5.2015, foto Libor Ekrt
Sveřep vzpřímený (Bromus erectus), Krasonice [TR], 28.5.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Bromus erectus s. str. je evropský druh, jehož areál se táhne od Britských ostrovů na Balkán. Jedná se o typickou travní dominantu subatlantských širokolistých suchých trávníků, které patří k druhově nejbohatším rostlinným společenstvům vůbec. V České republice v oblasti táhnoucí se od sz. Čech přes východní Čechy až na střední a jižní Moravu je sveřep vzpřímený běžnou součástí suchých trávníků. V jihozápadní a jižní části Čech je jeho výskyt ostrůvkovitý, většinou vázaný na bázemi bohatší podloží (Dančák & Trávníček in Pladias). Podobná situace je i na Vysočině. Zde se vyskytuje na opukovém podloží, nebo v oblasti výskytu krystalických vápenců a jiných bázemi bohatších hornin (např. spraš, hadec, amfibolit) a to zejména na severním a severovýchodním okraji území a v širší oblasti praebohemika na jihovýchodě. Mimo tyto oblasti existuje řada jednotlivých recentně nezvěstných údajů z Jihlavska, Pelhřimovska a okolí Havlíčkova Brodu. V těchto případech se většinou jedná o náhodný výskyt druhu při okraji silnic nebo železničních tratí. V místech výskytu na přirozených typech stanovišť jeho částečný ústup dokumentuje totální zánik často velmi cenných druhově bohatých lučních společenstev, především v důsledku zalesnění nebo sukcese dřevin na původním bezlesí. Na některých recentních lokalitách může být vzácný a na druhou stranu v případě dlouhodobé absence pravidelné seče a pastvy, může vystupovat jako nepříjemný konkurenčně zdatný druh omezující druhovou rozmanitost společenstev.
Mapa výskytu - sveřep vzpřímený - Bromus erectus
Sveřep vzpřímený (Bromus erectus), Krasonice [TR], 28.5.2015, foto Libor Ekrt
Sveřep vzpřímený (Bromus erectus), Krasonice [TR], 28.5.2015, foto Libor Ekrt
Sveřep vzpřímený (Bromus erectus), Okříšky, porost [TR], 12.6.2015, foto Libor Ekrt
Sveřep vzpřímený (Bromus erectus), Okříšky, porost [TR], 12.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Bromus erectus Huds. - sveřep vzpřímený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.