Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carduus nutans L. - bodlák nicí v Kraji Vysočina

Bodlák nicí pravý (Carduus nutans), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Bodlák nicí pravý (Carduus nutans), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

V ČR pouze C. n. subsp. nutans.

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Bodlák nící je evropským ruderálním druhem doprovázejícím úhory, rumiště, ruderalizované xerotermní pastviny či zříceniny starých hradů. Vyhledává spíše hlinité až jílovité půdy bohaté dusíkem. V České republice je hojný především v teplejších oblastech Čech. Na Moravě je jeho výskyt podstatně vzácnější a je soustředěn především na jižní Moravu. Na Vysočině téměř chybí. Známé výskyty jsou soustředěny především do okrajových oblastí a s výjimkou jihovýchodního Třebíčska se jedná o ojedinělé, dnes nezvěstné lokality. Recentně roste v údolí Jihlavy až po Kramolín, nejvíce lokalit je však soustředěno v okolí obce Mohelno (např. Dvořák 1928 ZMT, not. Ekrt 2015). Mimo toto území už jsou známy jen dvě lokality u Biskupic v údolí Rokytné (Šmarda 2001 NDOP). Bodlák nící byl a je na území Vysočiny přirozeně vzácný, s výjimkou nejteplejší oblasti na jihovýchodě Třebíčska, se vždy jednalo o náhodné a zřejmě přechodné výskyty. Jeho ohrožení spočívá především ve ztrátě vhodných stanovišť, kterými jsou pravidelně narušovaná, suchá a výslunná ruderální stanoviště. V okolí Mohelna je druh relativně hojný a není zde jeho výskyt v současnosti bezprostředně ohrožen. Početná populace tohoto bodláku prosperuje v NPR Mohelenská hadcová step, kde jsou jeho stanoviště udržována pravidelnou pastvou ovcí a odstraňováním dřevin.
Mapa výskytu - bodlák nicí - Carduus nutans
Bodlák nicí pravý (Carduus nutans), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Bodlák nicí pravý (Carduus nutans), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Bodlák nicí pravý (Carduus nutans), NPR Mohelenská hadcová step, biotop [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Bodlák nicí pravý (Carduus nutans), NPR Mohelenská hadcová step, biotop [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carduus nutans L. - bodlák nicí v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.