Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Asperula tinctoria L. - mařinka barvířská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Rubiaceae - Mořenovité

Poddruhy nerozlišovány, na Vysočině se vyskytuje pravděpodobně pouze A. t. subsp. tinctoria.

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Mařinka barvířská je kontinentální druh, jehož hlavní areál se táhne od západní Sibiře přes evropskou část Ruska a vyznívá směrem do východní a střední Evropy. Její výskyt je vázaný především na světlé lesy (doubravy a bory) a jejich lemy rostoucí na bázemi bohatých podkladech. V České republice se nejčastěji vyskytuje v Českém středohoří, Českém Krase a v Bílých Karpatech, v dalších oblastech českého i moravského termofytika je již vzácnější a do mezofytika vyznívá velmi okrajově. To platí i pro Vysočinu, kde je známá z ojedinělých lokalit na jihovýchodním okraji území, konkrétně v údolí Oslavy na Sedleckém hradě (Dvořák 1932, Řepka et al. 1993 in Koblížek et al. 1998), v údolí Jihlavy u Mohelna (Otýpková 2001 NDOP) a Lhánic (Chytrý & Horák 1997) a u mostu u Šemíkovic (Grulich 2011 in Grulich 2014). Ojedinělý údaj pochází ze západního svahu nad údolím Jihlavy u Přibyslavic sz. Třebíče (Švarc 1971 MJ). Dnes je již bohužel lokalita nezvěstná. Asperula tinctoria byla vzhledem k preferenci bázemi bohatých substrátů a světlých teplomilných lesů na Vysočině vždy velmi vzácným druhem. Její lokality jsou ohroženy, podobně jako v případě dalších druhů světlého xerofilního lesa, především postupným úbytkem až zánikem těchto biotopů v důsledku nevhodných lesnických zásahů (zalesňování a převody rozvolněných lesostepních formací na stinné vysokokmenné porosty), ale také přirozeným zánikem těchto stanovišť v důsledku dlouhodobé absence tradičního hospodaření ve světlých lesích (pastva, vysekávání mlaziny, pařezení aj.).
Mapa výskytu - mařinka barvířská - Asperula tinctoria

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Asperula tinctoria L. - mařinka barvířská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.