Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Potamogeton compressus L. - rdest smáčknutý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Alismatales - Žabníkotvaré
  • Čeleď: Potamogetonaceae - Rdestovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Rdest smáčknutý roste roztroušeně prakticky v celé chladnější cirkumtemperátní oblasti severní polokoule od západní Evropy po Dálný východ a dále v severní polovině Severní Ameriky. Jedná se o vyhynulý druh v celé České republice, který preferoval čisté stojaté až pomalu proudící mezotrofní vody bahnitým dnem a vyhynul zřejmě vlivem znečištění svých stanovišť. S jistotou se vyskytoval na několika lokalitách ve Středním Polabí, na Broumovsku, Hornomoravském úvalu a ojediněle na Havlíčkobrodsku a Opavsku (Kaplan 2001). Z Vysočiny pochází jediný, velmi starý údaj od Baštinova u Havlíčkova Brodu, z rybníka u Červeného mlýna (s. d. [1867–1871] Schwarzel, PR), který uvádí po revizi herbářových dokladů Kaplan (2001).
Mapa výskytu - rdest smáčknutý - Potamogeton compressus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Potamogeton compressus L. - rdest smáčknutý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 5. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.