Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aurinia saxatilis (L.) Desv. - tařice skalní v Kraji Vysočina

Tařice skalní pravá (Aurinia saxatilis), PR Velká skála [TR], 1.4.2014, foto Luděk Čech
Tařice skalní pravá (Aurinia saxatilis), PR Velká skála [TR], 1.4.2014, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

V ČR pouze Aurinia saxatilis subsp. saxatilis. Syn.: A. saxatilis subsp. arduini.

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Tařice skalní je evropským endemitem s těžištěm rozšíření na Balkáně, odkud vyznívá na jižní Ukrajinu, do Karpat a do střední Evropy. Česká republika tak leží při sz. okraji přirozeného výskytu druhu. Jedná se o druh výslunných skal, skalních štěrbin a skalních stepí, rostoucí zpravidla na jižně exponovaných stanovištích na různých typech tvrdých hornin v teplých oblastech ČR. Na Vysočině se vyskytuje roztroušeně v jv. části území především v kaňonovitých údolích řeky Jihlavy, Oslavy, okrajově na Rouchovance a Želetavce. Ojedinělý výskyt byl zaznamenán na Pelhřimovsku v údolí Želivky (např. Růžička 1974 in Skalický & Štech 2000). Jako dekorativní druh byla tařice skalní vysazována do okolí hradů a zámků (často i přímo na jejich zdi), a proto i dnes můžeme tařici skalní spatřit na těchto nepůvodních stanovištích (např. hrad v Polné, hrad Rokštejn, zámek v Náměšti n. Osl.). Primárně je však tento druh na Vysočině vázán na výslunné jižně exponované skalní biotopy v hlubokých kaňonovitých údolích. Jelikož se jedná o stabilní reliktní biotopy, je zde druh ohrožen případně pouze přímou likvidací skalního stanoviště (např. zatopení v důsledku budování přehradních nádrží či těžbou hornin).
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - tařice skalní - Aurinia saxatilis

Lokality

Tařice skalní pravá (Aurinia saxatilis), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 23.4.2011, foto Jan Roleček
Tařice skalní pravá (Aurinia saxatilis), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 23.4.2011, foto Jan Roleček
Tařice skalní pravá (Aurinia saxatilis), PR Velká skála [TR], 2.5.2013, foto Josef Komárek
Tařice skalní pravá (Aurinia saxatilis), PR Velká skála [TR], 2.5.2013, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Aurinia saxatilis (L.) Desv. - tařice skalní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.