Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Biscutella laevigata (Dumort.) Rouy et Foucaud - dvojštítek hladkoplodý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

V ČR pouze B. l. subsp. varia.

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Dvouštítek hladkoplodý je druh s velmi omezeným evropským areálem s centrem rozšíření v Alpách, na Apeninském poloostrově a navazující části Balkánu, odkud přesahuje do střední Evropy. V České republice leží těžiště jeho rozšíření na stepních lokalitách středních a severních Čech a na jižní a střední Moravě. Na Vysočině je jedná o výjimečně vyskytující se rostlinu vázanou na hadcové podloží v širším okolí Mohelna a Lhánic (např. Dvořák 1906 MJ, not. Čech 2005-2014). Populace v prostoru Mohelenské hadcové stepi jsou stále relativně početné a druh zde není akutně ohrožen. Ojedinělý historický údaj pochází z hadcového tělesa u Hrotovic (Roemer in Formánek 1887). V okolí Mohelna roste dvojštítek hladkoplodý obvykle v rozvolněných hadcových borech, často na skalnatých svazích či v roklích. Zdá se, že mu vyhovuje občasný toulavý stín a extrémním stepním stanovištím na výslunných hadcových svazích se spíše vyhýbá. Jeho ohrožení spočívá zejména v degradaci řídkých lesů a lesostepních stanovišť sukcesí dřevin a následným zástinem. Zarůstáním jsou ohrožena především dna hadcových roklí, ovlivněná splachy živin z přilehlých agrocenóz.
Mapa výskytu - dvojštítek hladkoplodý - Biscutella laevigata

Lokality

Dvojštítek hladkoplodý proměnlivý (Biscutella laevigata), Dukovany, Na kopcích [TR], 14.5.2008, foto Luděk Čech
Dvojštítek hladkoplodý proměnlivý (Biscutella laevigata), Dukovany, Na kopcích [TR], 14.5.2008, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Biscutella laevigata (Dumort.) Rouy et Foucaud - dvojštítek hladkoplodý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.