Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard et B. L. Burtt - protěž žlutobílá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Syn.: Protnice žlutobílá

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Protěž žlutobílá je široce rozšířený druh rostoucí v západní, jižní a střední Evropě dále v střední Asii, Africe, Austrálii, na Novém Zélandu a v Indonésii. V České republice to je dramaticky ustoupivší jednoletá rostlina obnažených den rybníků a řek a jiných ploch s obnaženým a většinou vlhkým substrátem. Ještě před sto lety zřejmě byla běžně rozšířená od nížin do podhůří, již v poválečné době ale začala rychle ustupovat. Dnes je extrémně vzácná a známe jen několik lokalit na střední a jižní Moravě a v rybničních pánvích jižních Čech. Vysočiny se týkají pouze historické údaje pocházející z 19. a první poloviny 20. století, které byly soustředěné především do východní části regionu. Podle jejich rozptylu je pravděpodobné, že druh se vyskytoval na vhodných stanovištích hojněji, ale konkrétní floristická data chybějí. Protěž žlutobílou lze považovat za jeden ze symbolů ústupu jednoletých konkurenčně slabých rostlin vázaných na iniciální sukcesní stadia. Je pravděpodobně velmi citlivá na eutrofizaci svého prostředí a špatně snáší konkurenci dalších více vzrostných druhů. Likvidační byly i změny agrotechnologií v zemědělství a rybníkářství. Vzhledem k tomu, že dokáže dlouhodobě přežívat v semenné bance vodních nádrží, je zde potenciál ojedinělých nálezů nových lokalit druhu na letněných rybnících.
Mapa výskytu - protěž žlutobílá - Pseudognaphalium luteoalbum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard et B. L. Burtt - protěž žlutobílá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.