Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dianthus carthusianorum L. - hvozdík kartouzek v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

V rámci druhu nerozlišovány jednotlivé poddruhy.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Skupina hvozdíku kartouzku má relativně omezený evropský areál, který se táhne od Pyrenejí po Bělorusko a Rumunsko na východě. Jedná se o skupinu obtížněji rozlišitelných drobných taxonů hodnocených na poddruhové úrovni, rostoucích na suchých travnatých biotopech od skalních stepí po suché pastviny a lesní lemy. Pro potřeby této práce rozlišujeme pouze souborný široce pojatý druh hvozdík kartouzek bez rozlišení poddruhů. V České republice je skupina poměrně hojně rozšířena v teplejších územích Čech i Moravy. Na Vysočině je naopak dosti vzácná a hojněji se vyskytuje pouze v nejteplejší jihovýchodní části Třebíčska. Jednotlivé lokality v severozápadní části Vysočiny, které navazují na rozšíření ve středních a východních Čechách, jsou v současnosti nezvěstné. Druh je ohrožen především zánikem suchých trávníků a stepí na výslunných stráních a mezích. V minulosti byl určitě na Třebíčsku hojnější, než ukazují dostupná floristická data. V důsledku silné eutrofizace, ústupu pastvy suchých trávníků a zalesňování suchých pastvin ale počet lokalit jistě částečně poklesl. Dlouhodobé úspěšné přežívání stávajících populací je neobejde bez alespoň občasné péče (pastva, seč, redukce dřevin a křovin) o společenstva suchých trávníků.
Mapa výskytu - hvozdík kartouzek - Dianthus carthusianorum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dianthus carthusianorum L. - hvozdík kartouzek v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.