Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Asplenium cuneifolium Viv. - sleziník hadcový v Kraji Vysočina

Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
 • Třída: - Polypodiopsida
 • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
 • Čeleď: Aspleniaceae - Sleziníkovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Sleziník hadcový je endemitem střední a jižní Evropy. V České republice roste roztroušeně na hadcových skalkách a hadcových borech ve Slavkovském lese, Křemžských hadcích, na Vlašimsku, Šumpersku, Tišnovsku a v okolí Moravského Krumlova, vzácně i jinde (Ekrt in Kaplan et al. 2016b). Na Vysočině navazuje svým výskytem na hadcová tělesa na jižní Moravě a roztroušeně se vyskytuje na Novoměstsku a Náměšťsku, izolované lokality existují v severní části regionu na Chotěbořsku a Havlíčkobrodsku. Roste výhradně ve štěrbinách hadcových skal, případně na jejích teráskách. Jelikož snáší i polostín, je schopen existovat i v rozvolněných hadcových borech a doubravách. Jedná se o rostlinu stabilních a reliktních biotopů, a proto na většině lokalit známých v minulosti roste dodnes. Jeho rozšíření je limitováno výskytem hadcových těles a jedná se tedy o typický přirozeně vzácný druh. Je ohrožen pouze přímou likvidací svých lokalit (zatopení, odstřel, intenzivní lesnické zásahy).
Mapa výskytu - sleziník hadcový - Asplenium cuneifolium

Lokality

Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Asplenium cuneifolium Viv. - sleziník hadcový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.