Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex curvata Knaf - ostřice křivoklasá v Kraji Vysočina

Ostřice křivoklasá (Carex curvata), Radkovice u Hrotovic [TR], 22.4.2009, foto Luděk Čech
Ostřice křivoklasá (Carex curvata), Radkovice u Hrotovic [TR], 22.4.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice křivoklasá je druhem udávaným ze střední Evropy. Vzhledem k obtížné taxonomické problematice celé skupiny ostřice časné (Carex praecox agg.) je její celkové rozšíření nedokonale známé. V České republice je udávána především z nižších poloh, kde roste ve světlých doubravách, dubohabřinách a jejich lemové vegetaci a vzácněji i na nivních loukách. Vždy vyhledává minerálně bohatší půdy. Na Vysočině pochází naprostá většina lokalit z oblasti praebohemika, především z údolí Jihlavy a Rokytné. Poněkud problematický je její výskyt v povodí Moravské Dyje. Zde problémy s determinací velmi dobře ilustrují obtížnost určování taxonů z okruhu Carex praecox. Na Telečsku byla ostřice křivoklasá nalezena ve dvou zcela ojedinělých případech. Sběr z údolí potoka Strouha nad Velkým Hulišťským rybníkem u Borovné (Ekrtová & Ekrt 2008) nejprve R. Řepka určil jako Carex praecox (2008) a pak rostliny z téže populace přeurčil jako C. curvata (2015). Níže po toku nedaleko této lokality, již v údolí Myslůvky se nachází v nivním porostu také populace taxonu z této skupiny odpovídající charakterem rostlin i stanoviště druhu Carex curvata (Ekrtová 2013 MJ). Skutečný taxonomický statut těchto rostlin, spolu s dalšími výskyty v nivě Moravské Dyje u Dačic je však otevřenou a dosud nevyřešenou otázkou. Ohrožení druhu spočívá především v degradaci nivních luk buď dlouhodobou absencí pravidelné seče (sukcese dřevin, expanze ruderálních druhů) anebo intenzivním zemědělským hospodařením (přeorání, hnojení apod.). V lesních porostech ustupuje při ztrátě lesních světlin, převedením na jehličnaté lesní kultury a silnou ruderalizací lesních lemů.
Mapa výskytu - ostřice křivoklasá - Carex curvata

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex curvata Knaf - ostřice křivoklasá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.