Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T. V. Egorova - kamyšník polní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kamyšník polní je rozšířený od východní Asie (Japonsko, Korea) přes střední Rusko a Ukrajinu do střední Evropy. Na západě jeho areál končí v severozápadní Francii, na jihu v Bulharsku a na severu v severním Polsku a na Bělorusku. V České republice roste nejhojněji podél dolního toku Ohře, ve středních Čechách a na jižní Moravě (Hroudová & Ducháček in Kaplan et al. 2015). Na řadě míst zcela chybí. Nevadí mu kolísání hladiny vody ani mírné zasolení a často jej najdeme na antropogenních stanovištích, místy dokonce jako polní plevel. Na Vysočině je recentně udáván od Pavlova a Skleného nad Oslavou na Žďársku (Lysák 2005 NDOP), na Třebíčsku byl sbírán u Pozďatína (Čech 2008 herb. Čech, Houzarová & Jelínková 2009 ZMT), Smrku (Houzarová 2014 ZMT), Hartvíkovic v údolí Jihlavy (Řepka 1993 ZMT) a u Dalešic (Šoun 2012 ZMT, Houzarová 2014 ZMT). V regionu však bude jeho výskyt pravděpodobně častější.
Mapa výskytu - kamyšník polní - Bolboschoenus planiculmis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T. V. Egorova - kamyšník polní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.