Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Geranium molle L. - kakost měkký v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Geraniales - Kakostotvaré
 • Čeleď: Geraniaceae - Kakostovité

V ČR pouze G. m. subsp. molle.

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Původní areál kakostu měkkého zahrnoval širší oblast euro-afrického Mediteránu a Přední Asie do s. Íránu, možná i atlantskou část Evropy. Jako archeofyt je však v současné době rozšířen i v dalších částech světa: v Americe, v Austrálii, Kapsku, Makaronézii aj. (Slavík in Slavík 1997). V České republice je poměrně vzácný, má mírně oceánickou tendenci v rozšíření a hojněji se tak vyskytuje v Čechách, na Moravě je podstatně vzácnější. Většinou je vázán na travnatá místa a písčiny na pastvinách, u cest a železnic a podobných místech, na vysychavých, písčitých a slabě kyselých půdách. Na Vysočině existují jednotlivé, zejména historické údaje ze západní poloviny regionu, Svratecka a ojediněle od Náměště nad Oslavou. Recentně známý je pouze výskyt v areálu sádek na jižním okraji Náměště nad Oslavou (Šumberová 2008 in Hadinec & Lustyk 2009) a nalezen byl u polní cesty nedaleko Jankova na východním Pelhřimovsku (Štech 2005 in Čech et al. 2006). Vzhledem k častým záměnám G. molle s jinými malokvětými druhy kakostů je třeba brát nedoložené historické údaje s jistou rezervou. S ohledem na recentní potvrzení druhu v regionu je ale nelze jednoznačně zamítnout jako mylné. Kakost měkký je přirozeně vzácnější druh a jeho zřetelný ústup na Vysočině může souviset s přechodností jeho lokalit, samozřejmě může být i přehlížen. Jeho typická stanoviště jakými jsou rozvolněná vysychavá písčitá místa ale nejsou v dnešní krajině Vysočiny běžná a to také může hrát roli v ojedinělém výskytu v současnosti.
Mapa výskytu - kakost měkký - Geranium molle

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Geranium molle L. - kakost měkký v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.