Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Serratula tinctoria L. - srpice barvířská v Kraji Vysočina

Srpice barvířská pravá (Serratula tinctoria), PR Niva Doubravy [HB], 10.8.2008, foto Luděk Čech
Srpice barvířská pravá (Serratula tinctoria), PR Niva Doubravy [HB], 10.8.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

V ČR pouze S. t. subsp. tinctoria.

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Srpice barvířská je evropským druhem rozšířeným od Anglie a Pyrenejí téměř až na Ural. Na severu dosahuje jižní Skandinávie a na jihu Sicílie a Balkánu. Jedná se o druh dvojího typu stanovišť. Typicky doprovází bázemi bohatší střídavě vlhké louky, pastviny a semixerotermní květnaté trávníky, ale roste i ve světlých teplomilných především dubových lesích. Na našem území se vyskytuje roztroušeně až místy hojně zejména v nižších polohách a středních polohách východních, středních, severozápadních a jižních Čech a na jižní a střední Moravě. Naopak Vysočina patří k oblastem, kde je druh dosti vzácný nebo úplně chybí. Vyskytuje se zde zejména na severozápadním okraji regionu v návaznosti na početný výskyt druhu ve východních Čechách a pak na Třebíčsku, zejména v jeho jihovýchodní až jižní části. Velmi zajímavé jsou recentně nalezené lokality druhu na jižním Telečsku u Borovné (např. Ekrt 2008 MJ) a u Kostelní Myslové (Ekrtová 2013 MJ). Tyto výskyty, společně s historickým údajem od Jihlavy (Pokorny in Formánek 1887) poukazují na skutečnost, že druh se mohl před intenzifikací prameništních a nivních luk na bohatších podkladech vyskytovat roztroušeně až vzácně i jinde na Vysočině. Především tomu tak mohlo být v návaznosti na vodní toky společně se starou sídelní historií daných míst. Ovšem lokality tohoto typu byly hospodářsky zajímavé a většinou jako první podlehly odvodnění a zemědělské intenzifikaci. Z tohoto pohledu se obtížně hodnotí skutečný ústup druhu. Absenci konkrétních floristických dat nahrává také skutečnost, že srpice kvete až v otavách mimo hlavní vegetační sezónu na loukách, a proto mohla dlouhodobě unikat pozornosti floristů. Aktuálně se však na Vysočině jedná o velmi cenný a ohrožený druh vázaný na cennou vegetaci přírodě blízkých trávníků, které se neobejdou bez pravidelné seče. Světlé lesní porosty, také bez tradičních forem hospodaření postupně zanikají. Například recentní výskyt srpice barvířské u lesa Bažatnice nedaleko Třebíče např. (Jičínský 1950 ZMT, Čech 2009 herb. Čech) nás upozorňuje na historicky velmi významnou lokalitu řady delších, dnes zde již nezvěstných druhů bohatých střídavě vlhkých trávníků.
Mapa výskytu - srpice barvířská - Serratula tinctoria

Lokality

Srpice barvířská pravá (Serratula tinctoria), PP Pod Kazbalem [HB], 31.8.2008, foto Luděk Čech
Srpice barvířská pravá (Serratula tinctoria), PP Pod Kazbalem [HB], 31.8.2008, foto Luděk Čech
Srpice barvířská pravá (Serratula tinctoria), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 13.8.2013, foto Libor Ekrt
Srpice barvířská pravá (Serratula tinctoria), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 13.8.2013, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Serratula tinctoria L. - srpice barvířská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.