Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polemonium caeruleum L. - jirnice modrá v Kraji Vysočina

Jirnice modrá (Polemonium caeruleum), PR V Lisovech [JI], 5.6.2014, foto Libor Ekrt
Jirnice modrá (Polemonium caeruleum), PR V Lisovech [JI], 5.6.2014, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
  • Čeleď: Polemoniaceae - Jirnicovité

Ochrana a ohrožení

  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Jirnice modrá má evropské rozšíření, roste především v s. a v. Evropě a souvislejší arelu má v Alpách. Ve střední Evropě se vyskytuje pouze ostrůvkovitě. Tento dekorativní vytrvalý druh se často pěstuje a na vhodných stanovištích ochotně zplaňuje. V rámci ČR se za přirozený výskyt druhu považují pouze lokality ve větších nadmořských výškách v části Předšumaví a Šumavy (Kubát in Slavík 2000). V regionu Vysočiny je druh nalézán v širokém pruhu podél centrálního hřbetu Českomoravské vrchoviny. Všechny lokality jsou zřejmě druhotného charakteru, i když zvláště výskyty v jz. části Vysočiny působí obvykle velmi přirozeně. Jirnice zde roste na zachovalých stanovištích na rašelinných vlhkých loukách, v okolí pramenišť a ve vrbových křovinách na rašeliništích. Taxon je ohrožen především postupující sukcesí nevyužívaných lučních stanovišť, některé populace se nacházejí ve zvláště chráněných územích (PR V Lisovech), kde probíhá odpovídající péče (kosení).
Mapa výskytu - jirnice modrá - Polemonium caeruleum

Lokality

Jirnice modrá (Polemonium caeruleum), PR V Lisovech [JI], 5.6.2014, foto Libor Ekrt
Jirnice modrá (Polemonium caeruleum), PR V Lisovech [JI], 5.6.2014, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Polemonium caeruleum L. - jirnice modrá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.