Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Minuartia smejkalii Dvořáková - kuřička hadcová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Syn.: Kuřička Smejkalova

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Kuřička hadcová patřící do okruhu kuřičky jarní (Minuartia verna agg.) a je jedním z mála endemitů České republiky. Druh byl popsán relativně nedávno, až v roce 1988 (Dvořáková 1988). Roste pouze na hadcích na mělkých kamenitých půdách a na skalkách v podrostu světlých borů. Areál druhu tvořily tři samostatné hadcové ostrůvky na okraji Českomoravské vrchoviny u Mladé Vožice, Dolních Kralovic a Chotěboře, který jediný ležel na Vysočině. Především kvůli jeho výskytu zde byla vyhlášena PP Borecká skalka (1987-1988 in Faltysová 1991). Recentně již však zde druh nebyl potvrzen a téměř jistě zde již vyhynul. Jedná se o přirozeně vzácný, zřejmě velmi citlivý druh, který pravděpodobně negativně reaguje na změny vegetace světlých rozvolněných borů na hadcích související zřejmě s postupným zapojením porostů, ztrátou rozvolněného bylinného patra a možná i celkovou plíživou eutrofizací lokalit.
Mapa výskytu - kuřička hadcová - Minuartia smejkalii

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Minuartia smejkalii Dvořáková - kuřička hadcová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.