Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cirsium pannonicum (L. f.) Link - pcháč panonský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Pcháč panonský je teplomilný druh s těžištěm rozšíření ve dvou arelách ve východní Evropě a jihovýchodní Evropě. Roste na výslunných stepních stráních a lemech, obvykle na bázemi bohatých půdách. Z Vysočiny existuje pouze ojedinělý historický literární údaj "lesy u Nových Syrovic" (Güttler 1928). Stejný autor uvádí výskyt druhu také z okolí obcí Hostim, Jiřice a Prokopov, nacházející se již mimo území regionu. Údaje nejsou doloženy herbářovými sběry. Nápadná je rovněž značná vzdálenost těchto lokalit od souvislejšího výskytu druhu v moravském pannoniku. V současné době je nutno pcháč panonský považovat na Vysočině za nezvěstný a o nedoložených historických údajích uvažovat s jistou mírou pochybností.
Mapa výskytu - pcháč panonský - Cirsium pannonicum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cirsium pannonicum (L. f.) Link - pcháč panonský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.