Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Verbascum phoeniceum L. - divizna brunátná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Scrophulariaceae - Krtičníkovité

V ČR pouze V. p. subsp. phoeniceum.

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Divizna brunátná zaujímá kontinentální areál táhnoucí se od střední a jižní Evropy přes východní Evropu až do západní Asie. Na našem území se jedná o rostlinu xerotermních trávníků, stepí a světlin v teplomilných lesích na vysychavých, bázemi bohatých půdách. V českém termofytiku je její výskyt soustředěn do Českého středohoří a středního a západního Polabí, na Moravě se roztroušeně vyskytuje především na jihu území a vyznívá směrem na sever a západ do oblasti střední a jihozápadní Moravy. Mimo uvedená území je zavlékána. Na Vysočině roste původně pouze na jihovýchodním okraji Třebíčska, kde má několik lokalit v okolí Mohelna a Dukovan (např. not. Čech 2002–2015, Broum 2013 NDOP). Kromě výše uvedeného původního výskytu je z regionu znám ještě jeden zavlečený výskyt v Novém Městě na Moravě (Slavík 2000).
Mapa výskytu - divizna brunátná - Verbascum phoeniceum

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Verbascum phoeniceum L. - divizna brunátná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.