Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bolboschoenus yagara (Ohwi) Y. C. Yang et M. Zhan - kamyšník vrcholičnatý v Kraji Vysočina

Kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt
Kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kamyšník vrcholičnatý je taxonem euroasijského rozšíření. Ve střední Evropě se jedná o druh vázaný na litorály rybníků a jejich obnažená dna. Těžiště jeho výskytu v České republice leží v rybničních pánvích jižních Čech a odtud vyznívá do v rybničních oblastí Vysočiny, kde je však poměrně vzácný (Hroudová & Ducháček in Kaplan et al. 2015). Známé lokality jsou soustředěny jednak v sv. části území, v tzv. „Bohdalovské“ a „Křižanovské“ rybniční oblasti, mezi Ždárem nad Sázavou a Velkým Meziříčím. Nejpočetnější skupina lokalit pochází z pásu táhnoucím se od pomezí okresů Jihlava a Pelhřimov směrem k jihovýchodu přes Třešťsko a Telečsko na Želetavsko. Spíše ojedinělý je výskyt ve Ždárských vrších (NPR Velké Dářko 1989 in Hroudová et al. 2001) a v oblasti ptáčovských rybníků (Nový Ptáčovský rybník, např. Danielka 2011 BRNU) u Třebíče, náměšťských rybníků (Roemer s. d. W, rev. Hroudová) a u Nových Syrovic u Moravských Budějovic (Nový rybník, Jelínková & Houzarová 2008 ZMT). Ve výše zmíněných oblastech s hojným výskytem rybníků byl tento druh v minulosti jistě hojnější, jen unikal pozornosti botaniků. Velmi často se totiž vyskytuje přechodně a periodicky po delší době letnění a v prvních fázích po napuštění rybníků. Při dlouhodobém plném stavu vody jeho se výskyt přechodně ztrácí, nebo je vzácný a netvoří se charakteristické řídké litorální porosty v mělké vodě, nebo na vlhkém obnaženém dně. Ve sterilním stavu může být zaměňován se Scirpus radicans. Populace kamyšníku vrcholičnatého jsou ohrožené zejména intenzivním rybničním hospodařením, absencí pravidelného letnění rybníků či drastickou rekonstrukcí rybníků s totální destrukcí mělkých litorálních zón. Nevhodné hospodaření velice často nelikviduje populaci druhu zcela, ale nemůže poté dojít k jejímu rozvoji a kamyšník pak na lokalitách zůstává pouze jako součást semenné banky v rybničním sedimentu.
Mapa výskytu - kamyšník vrcholičnatý - Bolboschoenus yagara

Lokality

Kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt
Kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt
Kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt
Kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara), PP Rybníky V Pouštích, Jezírko [JI], 12.7.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Bolboschoenus yagara (Ohwi) Y. C. Yang et M. Zhan - kamyšník vrcholičnatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.