Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lathyrus latifolius L. - hrachor širolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Hrachor širolistý je typický submediteránní druh rostoucí v euro-africké středomořské oblasti (zejm. střední a východní část), odkud vyznívá na sever do střední Evropy a na východ na jižní Ukrajinu a západní část Ruska. V České republice roste pouze v moravském termofytiku. Preferuje teplejší, sušší místa na okrajích lesů a luk na bázemi bohatších substrátech. Jinde v ČR je považován za zavlečený (Chrtková & Bělohlávková in Slavík 1995). Na Vysočinu jeho rozšíření vyznívá z moravského termofytika zejména podél toku řeky Jihlavy. Na řadě dalších lokalit je druhotně zavlečen podél silnic a železnic. Na původních lokalitách suchých strání a lemů je hrachor širolistý ohrožen postupující sukcesí, absencí pastvy a zarůstáním suchých strání dřevinami.
Mapa výskytu - hrachor širolistý - Lathyrus latifolius

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lathyrus latifolius L. - hrachor širolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.