Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Elatine orthosperma Düben - úpor rovnosemenný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
  • Čeleď: Elatinaceae - Úporovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření úporu rovnosemenného není dostatečně známé, jelikož se jedná o obtížně determinovatelný druh, který je třeba revidovat specialistou. Dosud je známý v Euroasii, ze Skandinávie, různých části Ruska od západu až po Dálný východ (nutná revize) a vzácně je známý ze střední Evropy (Prančl & Šumberová in Hadinec & Lustyk 2015). V České republice byla v současné době provedena kritická revize výskytu druhu. Úpor rovnosemenný má těžiště výskytu v Třeboňské pánvi a ojediněle i v dalších přilehlých pánevních rybničních oblastech Čech včetně Českomoravské vrchoviny, Jihlavských a Žďárských vrchů (Prančl et al. in Kaplan et al. 2015). Druh je vázán na periodicky obnažovaná písčitá nebo bahnitá dna rybníků na kyselých podkladech s chladnějším a vlhčím klimatem. Často se právě vyskytuje na lesních oligotrofních rybnících s písčitým pobřežím, které nejsou intenzivně hospodářsky využívané a znečištěné (Prančl & Šumberová l. c.). Podle kritické revize výskytu druhu v ČR (Prančl et al. l. c.), rostl úpor rovnosemenný na Vysočině historicky pouze ve Žďárských vrších na Velkém Dářku u obce Polnička (Vicherek 1969 BRNU in Hadinec & Lustyk 2015) a na Bránském rybníce u Žďáru nad Sázavou (Kovář 1898 PRC in Hadinec & Lustyk 2015). Ojedinělý údaj je doložen z Jihlavských vrchů od rybníka Velký Pařezitý u Řásné (Pospíšil 1958 BRNM in Pladias). Obecně je druh ohrožen intenzivním hospodařením na rybnících. Avšak vzhledem ke stále oligotrofnímu charakteru některých historických lokalit (Velké Dářko, Velký Pařezitý rybník), které jsou zároveň v současné době maloplošná zvláště chráněné území, je možné, že bude na Vysočině druh opětovně nalezen.

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Elatine orthosperma Düben - úpor rovnosemenný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.