Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Scheuchzeria palustris L. - blatnice bahenní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Alismatales - Žabníkotvaré
 • Čeleď: Scheuchzeriaceae - Blatnicovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Blatnice bahenní je euro-asijský temperátně-boreální druh rostoucí od střední a severní Evropy až na Dálný východ. Na našem území se jedná o velmi vzácný vrchovištní druh vázaný na horské polohy pohraničních pohoří. Ve vnitrozemí byl znám z Třeboňska a Žďárských vrchů, kde rostl na přechodových typech rašeliništní vegetace. Na Vysočinu zasahuje jeden ze dvou údajů pocházejících ze Žďárských vrchů, lokalizovaný jako „rašelina na dně bývalého rybníka Velký Černý“ u Košinova (Hadač 1942, Kalenský BRNU). Dále z Vysočiny pochází ještě jeden historický údaj lokalizovaný jako „bei Teltsch [=Telč] im Igl. Kr.” (Schlosser 1843). Jelikož se jedná o pouze literární údaj z nepříliš důvěryhodného zdroje, je potřeba jej považovat za problematický a se značnou pravděpodobností za mylný. Na druhou stranu vzhledem k charakteru region na jižním úpatí Jihlavských vrchů nelze jej ani s jistotou vyloučit.
Mapa výskytu - blatnice bahenní - Scheuchzeria palustris

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Scheuchzeria palustris L. - blatnice bahenní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.