Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dryopteris borreri (Newman) Oberh. et Tavel - kapraď borrerova v Kraji Vysočina

Kapraď Borrerova (Dryopteris borreri), Staré Hory [JI], 13.6.2015, foto Libor Ekrt
Kapraď Borrerova (Dryopteris borreri), Staré Hory [JI], 13.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
  • Třída: - Polypodiopsida
  • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
  • Čeleď: Dryopteridaceae - Kapraďovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kapraď Borrerova je triploidní apomiktický druh v rámci komplexu Dryopteris affinis. Jedná se o taxonomicky složitou skupinu kapraďů. Rozšíření druhu je typicky evropské s přesahy do severní Afriky na jihu a pobřeží Kaspického moře v Iránu na východě. V České republice je to druh s těžištěm rozšířením v karpatské oblasti a dále se roztroušeně vyskytuje např. na Šumavě, Novohradských horách, sudetských pohořích a Českomoravské vrchovině (Ekrt in Kaplan et al. 2016a). Jedná se jistě o přehlížený druh, jehož rozšíření jak v ČR, tak na Vysočině může být širší. Druh roste ve smrkových i smíšených lesích a často se vyskytuje při okrajích lesních cest. Okraje cest jsou na Vysočině nejběžnějším biotopem kapradě Borrerovi. Stávající údaje zde tvoří především recentní herbářové doklady L. Ekrta, který se na tuto skupinu specializuje (Ekrt et al. 2009, 2010b). Na Vysočině byl druh zaznamenán roztroušeně ve středních a vyšších polohách především na Telečsku, Jihlavsku a ve Žďárských vrších, vzácně i jinde. Stávající lokality druhu v regionu nejsou v zásadě ohroženy. K zániku jednotlivých rostlin může dojít zejména při rozsáhlejších opravách lesních komunikací.
Mapa výskytu - kapraď borrerova - Dryopteris borreri
Kapraď Borrerova (Dryopteris borreri), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt
Kapraď Borrerova (Dryopteris borreri), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dryopteris borreri (Newman) Oberh. et Tavel - kapraď borrerova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.