Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Spergula arvensis subsp. maxima (Weihe) O. Schwarz - kolenec rolní největší v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Kolenec rolní největší je jednoletý plevel lněných polí, který byl rozšířený v mírném pásu Evropy a na Sibiři. V České republice rostl roztroušeně až vzácně v termofytiku a mezofytiku. Uvádí se, že místy byl i pěstován. Jako většina dalších linikolních plevelů však do současnosti vymizel a tak je nyní řazen mezi nezvěstné druhy flóry ČR. Na Vysočině byl udáván ze Žďárska od obcí Olešinky (Dvořák F. s.d. in Slavík 1984) a z nedávné minulosti od obce Počítky (Faltys 1999 NDOP). Jeho vymizení je spjato s ústupem pěstováním lnu a před tím již se zlepšením čištění jeho osiva.
Mapa výskytu - kolenec rolní největší - Spergula arvensis subsp. maxima

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Spergula arvensis subsp. maxima (Weihe) O. Schwarz - kolenec rolní největší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.