Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pulmonaria mollis Hornem. - plicník měkký v Kraji Vysočina

Plicník měkký (Pulmonaria mollis), Radkovice u Hrotovic [TR], 22.4.2009, foto Luděk Čech
Plicník měkký (Pulmonaria mollis), Radkovice u Hrotovic [TR], 22.4.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Boraginales - Brutnákotvaré
  • Čeleď: Boraginaceae - Brutnákovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Plicník měkký (sensu stricto) roste pouze ve střední a jv. Evropě. Jeho biotopem jsou světlé sušší teplomilné lesy, především doubravy, případně výslunné xerotermní travnaté stráně a lemy na bazických až neutrálních podkladech. V České republice leží těžiště rozšíření v Bílých Karpatech a odtud mezerovitě proniká do dalších oblastí jižní a střední Moravy. V Čechách se vyskytuje zcela ojediněle ve středním Povltaví. Na Vysočinu zasahuje plicník měkký na jižní a jihovýchodní Třebíčsko, zejména do širšího okolí Moravských Budějovic. Větší část lokalit je recentních, v současnosti nezvěstné jsou především údaje z jihovýchodního okraje regionu v údolí Rokytné u Šemíkovic (Suza 1932), u Nových Syrovic (Ondráčková 1987 ZMT) a v údolí Jihlavy u Mohelna (Dvořák 1933 ZMT). Je však možné, že v malých mikropopulacích může druh v uvedeném území stále přežívat, ale je přehlížen. Plicník měkký je podobně jako jiné druhy světlých xerofilních lesů a suchých strání a lemů ohrožen především necitlivým lesním hospodařením, zejména převody původních listnatých světlých lesů na zapojené a stinné vysokokmenné kultury, zalesňováním suchých křovinatých strání a silnou ruderalizací lesních lemů apod.
Mapa výskytu - plicník měkký - Pulmonaria mollis
Plicník měkký (Pulmonaria mollis), Radkovice u Hrotovic [TR], 22.4.2009, foto Luděk Čech
Plicník měkký (Pulmonaria mollis), Radkovice u Hrotovic [TR], 22.4.2009, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pulmonaria mollis Hornem. - plicník měkký v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.