Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Malus sylvestris Mill. - jabloň lesní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Jabloň lesní roste v celé Evropě (kromě severních oblastí), v severní Anatolii a na Kavkaze až ke Kaspickému moři. Dále na východ se vyskytuje disjunktně až do střední Asie. V Americe je považována za nepůvodní. Jedná se o dřevinu často jednotlivě zastoupenou v lemech lužních lesů, dubohabřin, roklinových a suťových lesů, vždy na slunných nebo polostinných stanovištích. Na území ČR panují ohledně jejího stavu rozšíření značné otazníky. Určitě se roztroušeně vyskytuje v nižších a středních polohách. Výše položeným oblastem a horám se spíše vyhýbá. Na Vysočině dokládají dostupné floristické údaje výskyt Malus sylvestris zejména ve vazbě na říční údolí Doubravy, Sázavy, Želivky, Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Většina údajů, s výjimkou údolí Jihlavy, je ovšem recentně neověřená. Jedná se především o lokality v severozápadní části regionu. Je otázkou, zde se jedná skutečně o ústup druhu, nebo pouze o absenci recentních dat. Na druhou stranu jabloň lesní je světlomilná dřevina světlých lesů, křovinatých strání a lemů listnatých lesů. Dnes jsou typy biotopy poměrně vzácné a v posledních desetiletích rychle ustupují. Je tedy možné, že ústup je alespoň z části skutečnou realitou. Obecně nízká populační početnost jabloně na lokalitách, tak představuje do budoucna významné riziko pro zachování druhu v krajině Vysočiny. Ochrana druhu by měla spočívat hlavně v aktivní ochraně stávajících lokalit jabloně lesní a podporou světlé lesní a lemové vegetace.
Mapa výskytu - jabloň lesní - Malus sylvestris

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Malus sylvestris Mill. - jabloň lesní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.