Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. - kuřička lepkavá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kuřička lepkavá je v současnosti nezvěstným druhem České republiky. Jedná se o evropský druh, který se spolehlivě vyskytuje pouze v Evropě od Dánska, severního Německa a Polska po nejvýchodnější Ukrajinu. Sporadicky vyznívá do střední Evropy a na Balkán. V České republice byla známa roztroušeně z teplých oblastí českého a panonského termofytika. Z Vysočiny existuje pouze historický údaj od Třebíče (Schlosser 1843). Jelikož se jedná o kritický druh a literární zdroj není považován za zcela spolehlivý, je nutné tento údaj považovat za nejistý.
Mapa výskytu - kuřička lepkavá - Minuartia viscosa

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. - kuřička lepkavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.