Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Equisetum ramosissimum Desf. - přeslička větevnatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
 • Třída: Equisetopsida - Přesličky
 • Řád: Equisetales - Přesličkotvaré
 • Čeleď: Equisetaceae - Přesličkovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Přeslička větevnatá je druh s širokým euroasijským areálem táhnoucím se od Makaronézských ostrovů, přes Evropu a severní Afriku až do Japonska. V Evropě leží těžiště rozšíření v Mediteránu. V České republice je to teplomilný druh vázaný na nížiny jižní Moravy a středních a severozápadních Čech. Jinde jsou údaje o výskytu druhu velmi vzácné. Equisetum ramosissimum je psamofytní druh, rostoucí na suchých až mírně vlhkých píscích a písčitých půdách neutrální až mírně bazické reakce. Dříve byl nalézán ve světlých borech, na písčinách v údolí řek, v pískovnách, ale i na písčitých polích nebo železničních a silničních náspech. Řada lokalit měla pouze efemerní charakter a dnes je druh v celé ČR velmi vzácný. Z Vysočiny pochází jediný historický údaj z r. 1894 z Jihlavy (Hrouda in Hejný & Slavík 1988). Podrobnosti o nálezu nejsou známy a pravděpodobně se jednalo o přechodný výskyt.
Mapa výskytu - přeslička větevnatá - Equisetum ramosissimum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Equisetum ramosissimum Desf. - přeslička větevnatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.