Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Caucalis platycarpos L. - dejvorec velkoplodý v Kraji Vysočina

Dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis platycarpos), Mohelno [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis platycarpos), Mohelno [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Apiales - Miříkotvaré
 • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

Poddruhy v rámci druhu nerozlišovány. Na Vysočině však roste zřejmě pouze C. p. subsp. platycarpos.

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Dejvorec velkoplodý je druhem se submediteráně laděným charakterem rozšířením, které se táhne od západní Evropy, přes Turecko a Kavkaz na Blízký východ. Drobné exklávní výskyty jsou známy v severní Africe. V České republice se jedná o typický teplomilný archeofyt rostoucí jako plevel na polích a vinicích v teplých oblastech, na bázemi bohatých půdách. Ve vyšších polohách je jeho výskyt výjimečný a většinou striktně vázaný na vápnité substráty. Vzhledem k jeho stanovištním nárokům se na Vysočině jedná o výjimečně vzácný taxon. Recentně známý výskyt pochází pouze z okolí Mohelna (např. Ekrt 2015 MJ) a od Rouchovan (Čech 2011 herb Čech). Historicky je známo několik lokalit z Třebíčska, zejména z oblasti s výskytem krystalických vápenců u Číhalína a Nové Vsi (např. Jičínský 1932, 1934 ZMT) z NPP Švařec na Svratecku (Krausová 1984 MJ). Ojedinělé údaje od Jihlavy (Pokorny 1852) a z Havlíčkobrodska (Faltys 1990) lze považovat pravděpodobně za pouze náhodné, přechodné výskyty. Podobně jako většina ostatních polních plevelů, ustoupil dejvorec velkoplodý z krajiny v druhé polovině 20. století v důsledku nástupu masivní chemizace v zemědělství. Možnost jeho aktivní ochrany spočívá zejména v zavedení periodicky oraných biopásů při okrajích polí, kde nejsou aplikovány herbicidní postřiky.
Mapa výskytu - dejvorec velkoplodý - Caucalis platycarpos

Lokality

Dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis platycarpos), Mohelno [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis platycarpos), Mohelno [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Caucalis platycarpos L. - dejvorec velkoplodý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.