Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Veronica agrestis L. - rozrazil polní v Kraji Vysočina

Rozrazil polní (Veronica agrestis), Brtnička [JI], 31.7.2013, foto Josef Komárek
Rozrazil polní (Veronica agrestis), Brtnička [JI], 31.7.2013, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Plantaginaceae - Jitrocelovité

Ochrana a ohrožení

 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Rozrazil polní má těžiště výskytu v severozápadní a střední Evropě, disjunktivně vyznívá do severní Afriky a ojediněle zasahuje i do východní Evropy (kontinentální části Evropy se spíše vyhýbá). Na našem území se jedná o typický archeofyt s roztroušeným výskytem a těžištěm rozšíření ve středních polohách. Roste především na polích nebo v zahradách a preferuje vlhčí, lehké a dusíkem bohatší půdy slabě kyselé reakce, vápnitým podkladům se vyhýbá. Na Vysočině se vyskytuje roztroušeně na většině území a větší část lokalit je recentních, což je především důsledek cíleného hledání tohoto druhu v posledních letech. Jelikož se jedná o polní plevel, není jeho výskyt v současnosti hojný, jelikož je značně omezován silnou chemizací v zemědělství a často bývá nalézán na okrajích polí a na menších políčkách nedaleko obcí. Na druhou stranu se jedná o běžně přehlížený druh a jeho rozšíření může být v regionu i výrazně širší.
Mapa výskytu - rozrazil polní - Veronica agrestis

Lokality

Rozrazil polní (Veronica agrestis), Brtnička [JI], 31.7.2013, foto Josef Komárek
Rozrazil polní (Veronica agrestis), Brtnička [JI], 31.7.2013, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Veronica agrestis L. - rozrazil polní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.