Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Botrychium matricariifolium (Retz.) W. D. J. Koch - vratička heřmánkolistá v Kraji Vysočina

Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium), Kněžice [JI], 30.5.2012, foto Luděk Čech
Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium), Kněžice [JI], 30.5.2012, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
 • Třída: - Polypodiopsida
 • Řád: Ophioglossales - Hadilkotvaré
 • Čeleď: Ophioglossaceae - Hadilkovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Vratička heřmánkolistá je druhem se zajímavým areálem rozděleným do dvou větších arel. První zaujímá střední Evropu až jižní Skandinávii a druhá východní část severní Ameriky. V České republice se vyskytuje zejména ve vyšších polohách Čech a severního Slezska. Na řadě lokalit známých v minulosti ustoupila. Největší koncentrace současných lokalit nejen v ČR, ale patrně v celé střední Evropě je na Šumavě a v Předšumaví (Ekrt in Kaplan et al. 2017a). Na Vysočině se vratička heřmánkolistá vyskytuje pouze na 6 lokalitách ve vyšších polohách. Na sv. okraji regionu roste u obce České Milovy (Košnar 2009 in Hadinec & Lustyk 2009), na Ostražce u Hluboké (Čech 2005 in Hadinec & Lustyk 2006) a Javorově kopci u Chlumu (Lysák 2005 in Hadinec & Lustyk 2006). V jz. části regionu byla historicky známa z řady lokalit, avšak v současné době roste již jen v PP Pod Mešnicí u Hojkova (naposledy Ekrtová 2008 NDOP), u Malého Pařezitého rybníka u Řásné (Mruzíková 2011 MJ, not. Čech 2012, 2014) a u Nové Brtnice (naposledy not. Křivan 2013). Druh roste v krátkostébelných trávnících a je schopen existence i v podrostu světlého listnatého lese (zpravidla pod jasany). Jedná se o přirozeně vzácný konkurenčně slabý taxon, který je zároveň citlivý eutrofizaci a absenci disturbancí.
Mapa výskytu - vratička heřmánkolistá - Botrychium matricariifolium

Lokality

Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium), Řídelov, Malý pařezitý rybník, biotop [JI], 21.6.2011, foto Libor Ekrt
Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium), Řídelov, Malý pařezitý rybník, biotop [JI], 21.6.2011, foto Libor Ekrt
Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium), Řídelov, Malý pařezitý rybník [JI], 21.6.2011, foto Libor Ekrt
Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium), Řídelov, Malý pařezitý rybník [JI], 21.6.2011, foto Libor Ekrt
Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium), Řídelov, Malý pařezitý rybník [JI], 21.6.2011, foto Libor Ekrt
Vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium), Řídelov, Malý pařezitý rybník [JI], 21.6.2011, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Botrychium matricariifolium (Retz.) W. D. J. Koch - vratička heřmánkolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (10. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.