Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trifolium retusum L. - jetel malokvětý v Kraji Vysočina

Jetel malokvětý (Trifolium retusum), Oslava [ZR], 2.6.2016, foto Josef Komárek
Jetel malokvětý (Trifolium retusum), Oslava [ZR], 2.6.2016, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Jetel malokvětý má disjunktní areál. Roste jednak v západní Evropě na Pyrenejském poloostrově a ve Francii, druhá rozsáhlejší oblast výskytu je ve východní až jihovýchodní Evropě, odkud vyznívá na Krym a do kavkazské oblasti a směrem na západ do střední Evropy. Jedná se o druh výslunných travnatých a kamenitých strání, nevyhýbá se ani mírně ruderalizovaným a pravidelně sešlápávaným místům. Preferuje písčité, nevápnité, někdy mírně zasolené substráty a na našem území se jedná o teplomilný druh rostoucí vzácně až roztroušeně ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Do mezofytika vyznívá jen velmi vzácně a dobrým příkladem může být situace na Vysočině, kde je známá jediná lokalita jetele malokvětého u obce Oslava na pomezí Třebíčska a Velkomeziříčska (Skryja 1973, not. Čech & Komárek 2015).
Mapa výskytu - jetel malokvětý - Trifolium retusum
Jetel malokvětý (Trifolium retusum), Oslava [ZR], 2.6.2016, foto Josef Komárek
Jetel malokvětý (Trifolium retusum), Oslava [ZR], 2.6.2016, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Trifolium retusum L. - jetel malokvětý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.