Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cyperus flavescens L. - šáchor žlutavý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Šáchor žlutavý je jednoletá, hustě trsnatá travina rostoucí na písčitých březích a obnažených dnech vodních nádrží, na vlhkých písčinách či na obnažených místech slatinišť. Jeho areálem je celá Evropa vyjma Britských ostrovů, Skandinávie a severu Ruska. Roste i v Africe, jižní Asii a Severní i Jižní Americe. V České republice byl dříve znám z řady lokalit, v současnosti však roste již jen ojediněle na Třeboňsku a u Českých Budějovic (Šumberová & Dřevojan in Kaplan et al. 2016a). Údaje z Vysočiny pocházejí ze čtyř lokalit především z 19. století od Habrů (Jahn in Čelakovský 1881–1894) a Kamenné na Havlíčkobrodsku (Schwarzel 1877 MJ), od Rovečína na Vírsku (Člupek 1879 BRNU, 1881 BRNU, Fleischer 1879 PR), a z okolí Náměšti nad Oslavou (Schwöder 1865 MZ), odkud byl naposledy uváděn v roce 1932 (Dvořák 1932). Ústup rozšíření šáchoru žlutavého souvisí s intenzifikací rybníkářství či přímo likvidací vhodných biotopů, např. vysoušením či zavážením mokřadů.
Mapa výskytu - šáchor žlutavý - Cyperus flavescens

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cyperus flavescens L. - šáchor žlutavý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.