Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stipa pulcherrima K. Koch - kavyl sličný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kavyl sličný představuje kontinentální druh rostoucí od střední Asie do střední a jižní Evropy a severní Afriky. Na našem území se jedná o významný stepní druh významných stepních lokalit středních Čech, Českého středohoří a jižní Moravy. Na Vysočinu zasahuje pouze do oblasti hadcového ostrova u Mohelna, Lhánic a Dukovan a vyskytuje se zde na více místech. Podobně jako u dalších zástupců rodu rostoucích v oblasti Mohelna je pro dlouhodobé přežívání druhu zásadní zachovat maximální rozsah stepního bezlesí a rozvolněný, pasený drn ve stepní vegetaci.
Mapa výskytu - kavyl sličný - Stipa pulcherrima

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Stipa pulcherrima K. Koch - kavyl sličný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.