Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex pendula Huds. - ostřice převislá v Kraji Vysočina

Ostřice převislá (Carex pendula), Brtnice [JI], 1.8.2010, foto Libor Ekrt
Ostřice převislá (Carex pendula), Brtnice [JI], 1.8.2010, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice převislá je evropský druh, který v naší flóře reprezentuje prvek alpsko-karpatské migrace. Typicky se vyskytuje v lesích při březích lesních potůčků, na prameništích a vlhčích okrajích cest a pasek. Velmi hojná je především na východní Moravě v oblasti karpatských pohoří a směrem na západ je již její výskyt spíše ostrůvkovitý a izolovaný. Pouze ve východních a severních Čechách je lokalit více. Také na Vysočině jsou známé pouze jednotlivé izolované výskyty soustředěné do východní části území. Větší počet lokalit se nalézá v předhůří Ždárských vrchů, v centrální části v širším okolí Jihlavy a směrem na východ k Velkému Meziříčí. Ojedinělý výskyt je znám z jv. Třebíčska z EVL Jedlový les v údolí Rokytné (Rešlová 2011b) a ze Svratecka (údolí Chlébského potoka – Čáp 2005 NDOP). Charakter lokalit na Vysočině bývá vždy podobný. Jedná se o malé populace jedné až několika rostlin na prameništích a v údolích potoků v olšinách či bučinách, na minerálně silnějším podloží. Je ohrožena necitlivými zásahy v lesích, jakými jsou likvidace pramenišť či převod listnatých lesů na smrkové kultury. Vzhledem k výskytu zejména malých populací Carex pendula na Vysočině je možné, že se jedná do jisté míry o přehlížený druh.
Mapa výskytu - ostřice převislá - Carex pendula

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex pendula Huds. - ostřice převislá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.