Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Berula erecta (Huds.) Coville - potočník vzpřímený v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Apiales - Miříkotvaré
  • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Celkový areál potočníku vzpřímeného se táhne od západní Evropy až do střední Asie, ale vyskytuje se také na rozsáhlém území v Severní Americe. Doprovází mělké břehy potoků nebo kanálů s tekoucí vodou na mezotrofních až eutrofních stanovištích. Ve stojatých vodách se vyskytuje vzácně. V České republice je to druh teplejších oblastí s hojným výskytem v severní polovině Čech a na jižní a střední Moravě. Naopak v oblasti Vysočiny je velmi vzácný a v řadě případů se jedná o dnes nezvěstné lokality. Příkladem může být výskyt na severu území u obce Lány u Předboře (Faltys 1988 in Hadač et al. 1994) a Chotěboře (Hrouda in Slavík 1997), kde v současnosti již nezvěstné lokality navazují na výskyt ve východních Čechách. Těžiště rozšíření druhu na Vysočině leží na jv. okraji území, zejména v okolí obcí Dukovany, Rouchovany a Šemíkovice (např. Ondráčková 1976 ZMT, Čech 2012 herb. Čech), ale i zde se jedná pouze o několik lokalit. Velmi zajímavý je údaj o výskytu druhu v Hosově u Jihlavy (Hrouda in Slavík 1997), kde dosahuje výškového maxima svého výskytu v České republice. Potočník je ohrožen ztrátou mělkých koryt potoků a rozlivů nezarostlých zapojenou mokřadní či ruderální vegetací. Jedná se o důsledek masivní regulace a zatrubnění zejména drobných toků spojené s celkovou ruderalizací krajiny v nižších a teplejších oblastech.
Mapa výskytu - potočník vzpřímený - Berula erecta

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Berula erecta (Huds.) Coville - potočník vzpřímený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.